Diğer
Cetus HiPerSYN Oil 220
Yüksek performanslı sentetik kompresör yağı
Ursa Heavy Duty Monograde
10W, 20W-20, SAE 30, SAE 40
Ağır vasıtalar için tek mevsim dizel yağları
Ursa Heavy Duty Multigrade
SAE 15W-40, SAE 20W-50
Ağır vasıtalar için dört mevsim dizel yağları